Over Breed Overleg Plus

Wie zijn wij en wat doen wij?
Logo Breed Overleg Plus

Wat is Breed Overleg Plus?

Breed Overleg Plus is de paraplu waaronder zo’n vijftig belangenorganisaties uit Almere hangen die voor Almeerse inwoners opkomen. Breed Overleg Plus voert onderling overleg om de vinger aan de pols te houden wat er in de Almeerse samenleving speelt.

Sietske van Oogen

“Sinds september 2016 ben ik onafhankelijk voorzitter van het Breed Overleg Plus, kortweg BO+.

We komen 5 keer per jaar bij elkaar om ontwikkelingen en ervaringen over wat er in het Sociaal Domein speelt met elkaar te delen. Daarnaast is er ook altijd ruimte voor informatie en interactie met de gemeente over specifieke beleidszaken.
We organiseren 2x per jaar expert bijeenkomsten waar we wat dieper in kunnen gaan op actuele thema’s.”

Mattijs Goede

“Als betrokken burger met meerdere stempels op mijn hoofd weet ik hoe is om mee te willen doen in onze samenleving , wel willen en niet kunnen. Ik heb mijn weg gevonden als belangenbehartiger van hen die geen stem hebben. Verbindingen maken en elkaar stimuleren, motiveren en meedenken is een grote kracht van mij. Samenwerken  en naar elkaar luisteren.”

Joyce Goede

“Ik heb direct ja op  deze functie gezegd want ik realiseerde mij dat het ASD van onder af geïnformeerd moet worden door de mensen waar het om gaat in het sociaal domein.
Zelf ben ik gehandicapt en weet door al mijn persoonlijke ervaringen dat om juiste zorg, hulpmiddelen en werk te bemachtigen je door een heel woud moet gaan aan regels, regelingen en ambtenaren.  Mijn ervaringen binnen de Clientenraad Zorggroep Almere en als secretaris voor het Parkhuys Almere maken dat ik mijn kennis en kunde wil inzetten om het BO+ nog beter op de kaart te krijgen in Almere.”

Henk Smeeman


“Het is noodzakelijk en gewenst dat de door de gemeente ingestelde Adviesraad Sociaal Domein wordt “gevoed” door een breed platform van kleine en grotere organisaties die de belangen van hun cliënten behartigen.

Het BO+ is, zeker nu wederom een aantal belangrijke aanpassingen in de WMO aan de orde zijn, zeer gewenst invloed te kunnen uitoefenen op de uitvoering hiervan door de gemeente Almere, en daar positief/kritisch naar te kijken, ook om onwenselijke situaties te voorkomen.

Het is belangrijk dat vanuit ervaringsdeskundigheid van de organisaties input geleverd kan worden.”

Anniek Vijgen

“Weten hoe elkaar te vinden, informatie delen, ervaringen uitwisselen en laten zien en horen wat de grote en kleine belangenorganisaties doen voor de burgers van Almere, dat is wat gestimuleerd wordt in het Breed Overleg Plus.
Met alle maatschappelijke veranderingen en soms ingewikkelde regelgeving is het nodig om daar aandacht voor te hebben.
Als het daarnaast lukt om gemeente Almere en de Adviesraad Sociaal Domein te overtuigen van de waarde en de kracht van de diverse belangenorganisaties én het faciliteren en steunen van zowel grote als kleine belangenorganisaties, lijkt mij dat de burger van Almere daar alleen maar direct en indirect profijt van heeft.”

Wat doet Breed Overleg Plus?

Als overkoepelende organisatie vergaderen wij regelmatig over veranderingen in het maatschappelijke veld. Zodra deze veranderingen knelpunten opleveren bij meerdere Almeerse inwoners, spelen wij deze informatie door naar onder meer de Adviesraad Sociaal Domein Almere en via deze organisatie weer naar de gemeente. Daarnaast streeft Breed Overleg Plus ernaar om belangenorganisaties en inwoners met elkaar te verbinden, zodat iedereen in de Almeerse samenleving mee kan blijven doen. Sámen bereiken we immers meer dan we los van elkaar zouden kunnen bereiken. Via de Sociale Wegwijzer Almere kunnen lotgenoten elkaar vinden in onze gemeente.

Bestuursleden van Breed Overleg Plus

Breed Overleg Plus heeft drie bestuursleden; een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Bekijk hier het reglement van Breed Overleg Plus.

Bent u deelnemer bij Breed Overleg Plus? Dan kunt u hier aangeven of u uw informatie wil delen met andere deelnemers uit de werkgroepen. U kunt deze voorkeur ieder moment weer herroepen.