Over Breed Overleg Plus

Wie zijn wij en wat doen wij?
Logo Breed Overleg Plus

Wat is Breed Overleg Plus?

Breed Overleg Plus is de paraplu waaronder zo’n vijftig belangenorganisaties uit Almere hangen die voor Almeerse inwoners opkomen. Breed Overleg Plus voert onderling overleg om de vinger aan de pols te houden wat er in de Almeerse samenleving speelt.

Sietske van Oogen

“Sinds september 2016 ben ik onafhankelijk voorzitter van het Breed Overleg Plus, kortweg BO+.
We komen 5 keer per jaar bij elkaar om ontwikkelingen en ervaringen over wat er in het Sociaal Domein speelt met elkaar te delen. Daarnaast is er ook altijd ruimte voor informatie en interactie met de gemeente over specifieke beleidszaken.
We organiseren 2x per jaar expert bijeenkomsten waar we wat dieper in kunnen gaan op actuele thema’s.”

Hans Hobijn

social-wegwijzer-almere-wie-zijn-wij-02

“Nu de veranderingen in de zorg doorgevoerd zijn en mensen meer ‘zelf’ moeten doen, biedt Breed Overleg Plus een sociaal netwerk waarin we goed blijven luisteren naar inwoners. Wanneer we signalen opvangen van Almeerse inwoners die niet weten waar ze terecht kunnen, omdat ze belangenorganisaties niet kennen, verwijzen wij hen graag door. Dat kan nu via de Sociale Wegwijzer Almere; zo staat niemand er alleen voor.”

Sandra de Jong

“Als secretaris van het Breed Overleg Plus zet ik mij actief in om met alle deelnemende belangenorganisaties de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Almere zo goed mogelijk advies te kunnen geven. De stem van de inwoner is hierbij van groot belang.
Het Breed Overleg Plus levert een bijdrage aan de leefbaarheid binnen de gemeente Almere voor de groepen mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken.”

Wat doet Breed Overleg Plus?

Als overkoepelende organisatie vergaderen wij regelmatig over veranderingen in het maatschappelijke veld. Zodra deze veranderingen knelpunten opleveren bij meerdere Almeerse inwoners, spelen wij deze informatie door naar onder meer de Adviesraad Sociaal Domein Almere en via deze organisatie weer naar de gemeente. Daarnaast streeft Breed Overleg Plus ernaar om belangenorganisaties en inwoners met elkaar te verbinden, zodat iedereen in de Almeerse samenleving mee kan blijven doen. Sámen bereiken we immers meer dan we los van elkaar zouden kunnen bereiken. Via de Sociale Wegwijzer Almere kunnen lotgenoten elkaar vinden in onze gemeente.

Bestuursleden van Breed Overleg Plus

Breed Overleg Plus heeft drie bestuursleden; een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Bent u deelnemer bij Breed Overleg Plus? Dan kunt u hier aangeven of u uw informatie wil delen met andere deelnemers uit de werkgroepen. U kunt deze voorkeur ieder moment weer herroepen.