Werkgroepen BO Plus

Werkgroep Armoede, Wonen en Participatie

De deelnemers aan het BO+ hebben van deze werkgroep in oktober 2019 een gespreksnotitie en een rapport verhuringen in 2018 ontvangen. De notitie is gebaseerd op een analyse die het CBA heeft laten maken van de openbare informatie van WoningNet. De werkgroep heeft hierover aanbevelingen opgesteld.

Helaas is de behandeling van de Woonvisie door de gemeenteraad uitgesteld tot volgend jaar. Omdat deze documenten de moeite waard zijn tijdens die behandeling bij de hand te hebben, kiezen we ervoor ze op onze website te plaatsen.

Gespreksnotitie CBA
Aanbevelingen werkgroep Armoede, Wonen en Participatie

Beide pdf bestanden openen in aparte vensters