Geachte deelnemer,

Het kan u niet ontgaan zijn: vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacyrichtlijn AVG van kracht. Ook wij hebben te maken met deze nieuwe wetgeving. Maar wat betekent dit in de praktijk voor onze situatie? Het volgende: u en/of uw organisatie neemt deel aan het Breed Overleg Plus en mogelijk ook aan een of meerdere werkgroepen van het Breed Overleg Plus. Logisch gevolg hiervan is een uitgebreide mailcorrespondentie tussen verschillende groepen deelnemers.
Om ook onder de AVG een optimale communicatie te kunnen waarborgen, verzoek wij u daarom aan ons toestemming te geven om uw gegevens te delen met de andere deelnemers, de gemeente en de ASD. De door u aangegeven voorkeur leggen wij vast voor de toekomst.
Indien u geen toestemming verleent, worden uw gegevens niet gedeeld.
Wenst u op enig moment uw voorkeur te wijzigen, dan kunt u dit formulier opnieuw indienen waarna wij uw keuze zullen verwerken.

AVG formulier

reCAPTCHA is required.