veelgestelde vragen

Heeft u een vraag aan het Breed Overleg Plus? Of wilt u iets weten over de Sociale Wegwijzer Almere?
Kijk dan of uw vraag hieronder beantwoord wordt.

Wat doet/is Breed Overleg Plus (BO+)?

Het Breed Overleg Plus bestaat uit belangen en cliëntenorganisaties binnen het sociaal domein. De belangrijkste taak van het BO+ : de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) voorzien van vragen, wensen, klachten, onderwerpen die leven in de Almeerse samenleving. Het BO+ komt 5 keer per jaar bij elkaar en bespreekt belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Er worden sprekers uitgenodigd die toelichting kunnen geven op nieuwe ontwikkelingen of knelpunten die ontstaan. Er wordt informatie uitgewisseld. De gemeente is aanwezig als toehoorder. Het BO+ selecteert de leden van de ASD middels een sollicitatiecommissie. Het ASD en het BO+ kennen werkgroepen die zich met een bepaald onderwerp bezig houden, bijvoorbeeld: armoede en ouderenbeleid.

Ter informatie:

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op alle beleidsniveaus. Nieuwe beleidsstukken/nota’s moeten eerst langs de ASD ter advisering. Het BO+ wordt geïnformeerd en geeft input. De ASD komt maandelijks bij elkaar, de leden krijgen vacatiegeld. Het BO+ selecteert de nieuwe leden. Zij worden voor 4 jaar benoemd door het gemeentebestuur gelijklopend met de gemeenteraadsverkiezingen.  

Kan ik als inwoner naar een vergadering komen van het Breed Overleg Plus?

Nee, als inwoner niet. Vergaderingen van Breed Overleg Plus zijn niet bedoeld voor bewoners, wel voor de deelnemende organisaties die voor de belangen van inwoners opkomen.

Bemiddelt BO+ tussen gemeente en instellingen?

Het BO+ is geen bemiddelaar in individuele situaties. We geven wel signalen door aan ASD en de gemeente als zaken structureel misgaan. De ASD wordt dan gevraagd een ongevraagd advies aan de gemeente te sturen om deze structurele situatie aan te pakken.

Kan ik een vraag doorgeven aan BO+ voor deelnemende instanties?

U kunt een deelnemende organisatie rechtstreeks benaderen via de link van de beoogde organisatie als die op onze website vermeld is.

Kan ik mijn ervaringen met een deelnemende instantie of de gemeente doorgeven aan BO+?

Dat kan altijd via het contactformulier. Als blijkt dat uw ervaring door meerdere zorggebruikers wordt gedeeld, zullen we dat ook oppakken als een structureel gebeuren en onder de aandacht brengen van de ASD en de gemeente.

Heeft BO+ voorbeelden van wat zij hebben bereikt?

Het meest recente succes dat we hebben bereikt is het invoeren van de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) voor mensen die graag bijgestaan worden bij keukentafelgesprekken en het bepalen van de juiste indicatie voor het zorgpakket.

Heeft u ook een vraag?

Heeft u een vraag aan het Breed Overleg Plus? Of wilt u iets weten over de Sociale Wegwijzer Almere? Vul dan onderstaand formulier in. Alle vragen worden verzameld en de antwoorden worden op termijn op deze pagina gepubliceerd.

 

reCAPTCHA is required.