wonen

maatschappelijke hulp bij wonen almere
Onder ‘wonen’ verstaan we huisvesting en (betaalbaar) wonen in al zijn facetten, beschikbaar voor iedereen.

Cliëntenberaad Almere CBA

Belangenorganisatie

Het Cliënten Beraad Almere (CBA) behartigt de belangen van Almeerders met een minimaal inkomen. Ook huurdersbelangen nemen een belangrijke plaats in bij het CBA.

Stichting Paladijn

Wooninitiatief, belangenorganisatie

Paladijn is een wooninitiatief (met begeleiding) van ouders voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers.

Website:

Website:

Wilt u een melding doen?

Zoals u wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heeft u een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan via dit formulier.

reCAPTCHA is required.