wonen

Onder ‘wonen’ verstaan we huisvesting en (betaalbaar) wonen in al zijn facetten, beschikbaar voor iedereen.

Stichting Paladijn

Wooninitiatief, belangenorganisatie

Paladijn is een wooninitiatief (met begeleiding) van ouders voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers.

Website:
Paladijn

Adviesorgaan Senioren Almere (ASA)

Belangenorganisatie

Het Adviesorgaan Senioren Almere is een denktank voor de belangen van alle senioren, omdat de gemeente Almere geen beleid voert voor deze sterk groeiende groep. De contactpersoon is Hans van Steenis.

SOGA

Stedelijke patiënten/gehandicapten organisatie, belangenbehartiging, informatie advies

SOGA behartigt de collectieve belangen van inwoners uit Almere met een functiebeperking, handicap, of chronische ziekte. Dit gebeurt vanuit de werkgroepen Verkeer, Bouw, Wmo.

Website:
SOGA

Cliëntenberaad Almere CBA

Belangenorganisatie

Het Cliënten Beraad Almere (CBA) behartigt de belangen van Almeerders met een minimaal inkomen. Ook huurdersbelangen nemen een belangrijke plaats in bij het CBA.

Website:
CBA

Wil je een melding doen?

Zoals je wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heb je een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan hier: