aandachtsgebieden

Voor bewoners en belangenorganisaties
De Sociale Wegwijzer Almere verwijst inwoners van Almere graag door naar belangenorganisaties. Hieronder vind je vier aandachtsgebieden waar je als bewoner of belangenorganisatie kunt ‘aanhaken’. Deze vier zijn: ‘jeugdzorg’, ‘werk en inkomen’, ‘meedoen’ en ‘wonen’.

 

jeugdzorg

Onder jeugdzorg verstaan we alle zorg voor jongeren; of het nu om (psycho)sociale of fysieke zorg gaat of passend onderwijs voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

 

werk en inkomen

Onder de noemer ‘werk en inkomen’ verstaan we de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; zoals inwoners met een uitkering, bijvoorbeeld: mensen in de bijstand, in de WW, of in de WIA.

meedoen

Met ‘meedoen’ doelen we op maatschappelijke zorg en ondersteuning. Hieronder vallen de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen.
Meedoen in onze maatschappij vinden we belangrijk. Het maakt jou compleet.

wonen

Onder ‘wonen’ verstaan we huisvesting en (betaalbaar) wonen in al zijn facetten, beschikbaar voor iedereen.

Wil je een melding doen?

Zoals je wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heb je een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan hier: