Sociale Wegwijzer Almere?

Sinds 2015 heeft de gemeente Almere, en niet meer het Rijk, net als andere gemeenten, de taak om inwoners te helpen bij aanvragen over sociale en maatschappelijke zorg. Bent u een Almeerse inwoner en zoekt u ondersteuning bij maatschappelijke vragen? Dan biedt de Sociale Wegwijzer Almere een passende richting. Bent u op zoek naar lotgenoten? Ook dan verwijst de Sociale Wegwijzer Almere u graag door naar een geschikte belangenorganisatie, waar u gelijkgestemden kunt vinden om mee te praten.

Bent u verenigd in een belangenorganisatie binnen het Sociaal Domein Almere? Zoek dan aansluiting bij BreedOverlegPlus.

Aandachtsgebieden

Voor bewoners en belangenorganisaties

De Sociale Wegwijzer Almere verwijst inwoners van Almere graag door naar belangenorganisaties. Hieronder vindt u vier aandachtsgebieden waar u als bewoner of belangenorganisatie kunt ‘aanhaken’. Deze vier zijn: ‘jeugdzorg’, ‘werk en inkomen’, ‘meedoen’, en ‘wonen’.

maatschappelijke hulp jeugdzorg almere

jeugdzorg

Onder jeugdzorg verstaan we alle zorg voor jongeren; of het nu om (psycho)sociale of fysieke zorg gaat of passend onderwijs voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
maatschappelijke hulp werk en inkomen almere

werk en inkomen

Onder de noemer ‘werk en inkomen’ verstaan we de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; zoals inwoners met een uitkering, bijvoorbeeld: mensen in de bijstand, in de WW of in de WIA.
maatschappelijke hulp meedoen almere

meedoen

Met ‘meedoen’ doelen we op maatschappelijke zorg en ondersteuning. Hieronder vallen de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen. Meedoen in onze maatschappij vinden we belangrijk. Het maakt iemand compleet.
maatschappelijke hulp bij wonen almere

wonen

Onder ‘wonen’ verstaan we huisvesting en (betaalbaar) wonen in al zijn facetten, beschikbaar voor iedereen.

Inclusieagenda 2018-2022

De werkgroep ViP (VN verdrag in de praktijk) van het Breed Overleg+ heeft de inclusieagenda 2018-2022 opgesteld. Deze agenda is op 15 maart 2018 aangeboden aan de wethouder Participatie van de gemeente Almere. In september 2020 is er een geactualiseerde versie gemaakt.

Ook mensen met een beperking moeten mee kunnen doen in Almere. In deze agenda staan adviezen voor de gemeente Almere hoe ze dit kunnen doen. De werkgroep en de gemeente blijven hier samen aan werken.

Bekijk hier de agenda of bekijk hier de uitvoeringsagenda.

 

Wilt u een melding doen?

Zoals u wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heeft u een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan hier:

reCAPTCHA is required.