Sociale Wegwijzer Almere?

Sinds kort heeft de gemeente Almere, en niet meer het Rijk, net als andere gemeenten, de taak om inwoners te helpen bij aanvragen over sociale en maatschappelijke zorg. Ben je een Almeerse inwoner en zoek je ondersteuning bij maatschappelijke vragen? Dan biedt de Sociale Wegwijzer Almere een passende richting. Ben je op zoek naar lotgenoten? Ook dan verwijst de Sociale Wegwijzer Almere je graag door naar een geschikte belangenorganisatie, waar jij gelijkgestemden kan vinden om mee te praten.

Ben je verenigd in een belangenorganisatie binnen het Sociaal Domein Almere? Zoek dan aansluiting bij BreedOverlegPlus.

Aandachtsgebieden

Voor bewoners en belangenorganisaties

De Sociale Wegwijzer Almere verwijst inwoners van Almere graag door naar belangenorganisaties. Hieronder vind je vier aandachtsgebieden waar je als bewoner of belangenorganisatie kunt ‘aanhaken’. Deze vier zijn: jeugdzorg, ‘meedoen’, werk en inkomen, en wonen.

jeugdzorg

Onder jeugdzorg verstaan we alle zorg voor jongeren; of het nu om (psycho)sociale of fysieke zorg…

werk en inkomen

Onder deze noemer ‘werk en inkomen’ verstaan we de sociale participatie van mensen met…

meedoen

Met ‘meedoen’ doelen we op maatschappelijke zorg en ondersteuning. Hieronder vallen de begeleiding en…

wonen

Onder ‘wonen’ verstaan we huisvesting en (betaalbaar) wonen in al zijn facetten, beschikbaar voor iedereen…

wil je een melding doen?

Zoals je wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het sociaal domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heeft u een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan hier: