Sociale Wegwijzer Almere?

Sinds 2015 heeft de gemeente Almere, en niet meer het Rijk, net als andere gemeenten, de taak om inwoners te helpen bij aanvragen over sociale en maatschappelijke zorg. Bent u een Almeerse inwoner en zoekt u ondersteuning bij maatschappelijke vragen? Dan biedt de Sociale Wegwijzer Almere een passende richting. Bent u op zoek naar lotgenoten? Ook dan verwijst de Sociale Wegwijzer Almere u graag door naar een geschikte belangenorganisatie, waar u gelijkgestemden kunt vinden om mee te praten.

Bent u verenigd in een belangenorganisatie binnen het Sociaal Domein Almere? Zoek dan aansluiting bij BreedOverlegPlus.

Aandachtsgebieden

Voor bewoners en belangenorganisaties

De Sociale Wegwijzer Almere verwijst inwoners van Almere graag door naar belangenorganisaties. Hieronder vindt u vier aandachtsgebieden waar u als bewoner of belangenorganisatie kunt ‘aanhaken’. Deze vier zijn: ‘jeugdzorg’, ‘werk en inkomen’, ‘meedoen’, en ‘wonen’.

maatschappelijke hulp jeugdzorg almere

jeugdzorg

Onder jeugdzorg verstaan we alle zorg voor jongeren; of het nu om (psycho)sociale of fysieke zorg gaat of passend onderwijs voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
maatschappelijke hulp werk en inkomen almere

werk en inkomen

Onder de noemer ‘werk en inkomen’ verstaan we de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; zoals inwoners met een uitkering, bijvoorbeeld: mensen in de bijstand, in de WW of in de WIA.
maatschappelijke hulp meedoen almere

meedoen

Met ‘meedoen’ doelen we op maatschappelijke zorg en ondersteuning. Hieronder vallen de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen. Meedoen in onze maatschappij vinden we belangrijk. Het maakt iemand compleet.
maatschappelijke hulp bij wonen almere

wonen

Onder ‘wonen’ verstaan we huisvesting en (betaalbaar) wonen in al zijn facetten, beschikbaar voor iedereen.

Inclusieagenda 2023-2026

De vaststelling van het actieprogramma 2023-2026 is een  belangrijk moment om stil te staan
bij wat diversiteit en inclusie betekenen voor onze stad.

In deze agenda staan adviezen voor de gemeente Almere hoe ze dit kunnen doen.

Bekijk hier het actieprogramma. 

 

Wilt u een melding doen?

Zoals u wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heeft u een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan hier:

reCAPTCHA is required.