jeugdzorg

jeugdzorg almere
Onder jeugdzorg verstaan we alle zorg voor jongeren; of het nu om (psycho)sociale of fysieke zorg gaat of passend onderwijs voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

BOSK

belangenbehartiging, lotgenoten, kenniscentrum van ervaringsdeskundigen

BOSK is de vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap. De BOSK is een unieke ontmoetingsplaats van leden die elkaar hierover steun en informatie geven.
Website: Bosk

CentraleCliëntenRaad Zorggroep Almere

Cliëntenraad, adviesorgaan, belangenbehartiging

Cliëntenraden van Zorggroep Almere dragen bij aan verbetering van zorg en service in het gezondheidscentrum of woonzorgcentrum van de zorggroep Almere.
Websites: Zorggroep Almere

Humanitas afdeling Almere/Zeewolde

Informatie- en ondersteuningsorganisatie

Humanitas is er voor mensen, jong en oud, die het even niet in hun eentje redden. Ze biedt projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering, eenzaamheid, opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.
Websites: Website lokaal Website landelijk

MEE IJsseloevers

Informatie- en ondersteuningsorganisatie

MEE IJsseloevers ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid of beperking én hun naasten. Op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, samenleven & wonen, leren & werken, regelgeving & geldzaken. Websites: Website lokaal Website landelijk

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autismestoornissen in het brede spectrum, en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.
Websites: Website regionaal Website landelijk

Sien

Belangenorganisatie, Informatie en ondersteuningsorganisatie

Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt, adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie. Website: Sien

De Zonnebloem

Vrijwilligersorganisatie, activiteiten

Vrijwilligers van de Zonnebloem bezoeken regelmatig ouderen, zieken of mensen met een beperking. Daarnaast organiseert de Zonnebloem regelmatig activiteiten zoals een dagje naar het museum of een kerstmiddag.
Websites: Website landelijk

Wilt u een melding doen?

Zoals u wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heeft u een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan middels dit formulier.

reCAPTCHA is required.