Over BreedOverlegPlus

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wat is BreedOverlegPlus?

BreedOverlegPlus is de paraplu waaronder zo’n vijftig belangenorganisaties uit Almere hangen die voor Almeerse inwoners opkomen. BreedOverlegPlus voert onderling overleg om de vinger aan de pols te houden wat er in de Almeerse samenleving speelt.

Hans van Steenis

social-wegwijzer-almere-wie-zijn-wij-00

“Inwoners van Almere weten nog steeds niet precies waar ze terecht kunnen als ze een vraag hebben over het ‘sociaal domein’. Met de Sociale Wegwijzer Almere hopen we dat burgers met die belangenorganisatie in contact komen die hen verder kan helpen.”

“Na de transitie per 1 januari 2015 wil ik een bijdrage leveren via het BreedOverlegPlus zodat dit netwerk van belangenorganisaties op het sociale domein bij elkaar blijft.”

Hans Hobijn

social-wegwijzer-almere-wie-zijn-wij-02

“Nu de veranderingen in de zorg doorgevoerd zijn en mensen meer ‘zelf’ moeten doen, biedt BreedOverlegPlus een sociaal netwerk waarin we goed blijven luisteren naar inwoners. Wanneer we signalen opvangen van Almeerse inwoners die niet weten waar ze terecht kunnen, omdat ze belangenorganisaties niet kennen, verwijzen wij hen graag door. Dat kan nu via de Sociale Wegwijzer Almere; zo staat niemand er alleen voor.”

Nathalie Kaim

social-wegwijzer-almere-wie-zijn-wij-01

“BreedOverlegPlus kan een ‘doorgeefluik’ zijn voor wat er in onze maatschappij speelt. Net als bestuursleden Hans van Steenis en Hans Hobijn vind ik het van groot belang om de stem van de inwoner door te laten dringen in de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Almere. Vanuit onze overkoepelende organisatie BreedOverlegPlus pikken wij de geluiden van inwoners op, zodat wij deze adviezen naar de belangenorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein Almere en de gemeente kunnen doorgeven. We zijn graag die springplank.”

Wat doet BreedOverlegPlus?

Als overkoepelende organisatie vergaderen wij regelmatig over veranderingen in het maatschappelijke veld. Zodra deze veranderingen knelpunten opleveren bij meerdere Almeerse inwoners, spelen wij deze informatie door naar onder meer de Adviesraad Sociaal Domein Almere en via deze organisatie weer naar de gemeente. Daarnaast streeft BreedOverlegPlus ernaar om belangenorganisaties en inwoners met elkaar te verbinden, zodat iedereen in de Almeerse samenleving mee kan blijven doen. Sámen bereiken we immers meer dan we los van elkaar zouden kunnen bereiken. Via de Sociale Wegwijzer Almere kunnen lotgenoten elkaar vinden in onze gemeente.

Bestuursleden van BreedOverlegPlus

BreedOverlegPlus heeft drie bestuursleden; een voorzitter, penningmeester en secretaris.